Showing 1–15 of 424 results

เค้กทุกแบบสามารถซ่อนเงินลงไปได้ทั้งหมดค่ะ ค่าทำกล่องซ่อนเงิน เพิ่ม 200 บาท จากราคาปกติ

฿200

เค้กโปรโมชั่น ทรงเหลี่ยมมาตรฐาน

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงกลมพิมพ์อักษร

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงหัวใจโรยหัวใจ

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงกลมครีมดอกไม้รอบ

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงเหลี่ยมโรยเกล็ดทอง

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงกลมแต่งเกร็ดไข่มุก

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงกลมแต่งครีมรอบ

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงกลมแต่งสีเรียงไข่มุก

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงกลมครีมเหลืองโรยหัวใจ

฿850

เค้กโปรโมชั่น แต่งขอบครีมโรยไข่มุก

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงหัวใจแต่งครีมรอบ

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงสี่เหลี่ยมแต่งครีมจุดสลับสี

฿850

เค้กโปรโมชั่น ทรงหัวใจแต่งครีมโทนชมพูฟ้า

฿850

เค้กมินิมอล ทรงสูงปาดครีมโรยเรนโบว์ HBD

฿900